O programie
Martyna Wojciechowska 
Już po raz dziewiąty Martyna Wojciechowska odkrywa najodleglejsze krańce świata. Podczas wszystkich edycji programu, niestrudzona podróżniczka zabrała widzów w niezwykłą podróż do prawie 50 krajów, przedstawiając ponad 70 wyjątkowych kobiet. W nowej serii „Kobiety Na Krańcu Świata” Martyna odwiedzi Malezję, Mongolię, Pakistan, Japonię, Boliwię oraz Belgię. Z pewnością nie zabraknie historii, które wzruszą, zszokują, ale też rozbawią do łez!

Malezja. Według legendy, przodkowie Badjao mieli skrzela. Ludzie-ryby na jednym oddechu są w stanie wytrzymać pod powierzchnią wody nawet 5 minut. Bez żadnego specjalistycznego sprzętu schodzą na głębokość 20-30 metrów. Polują na ryby i zbierają owoce morza. Ich dzieci uczą się pływać zanim nauczą się chodzić. Mieszkają na łodziach, albo w domach budowanych na palach. Dzień liczy się przypływami i odpływami. Nikt nigdzie się nie spieszy, nie jest od niczego zależny. Cywilizacja nigdy nie słyszała o Badjao. Martyna odwiedziła miejscową znachorkę – Dżirajnihę. Kobieta cieszy się ogromnym zaufaniem i szacunkiem wśród Badjao. To dzięki niej Martyna poznała niezwykły świat i ludzi, dla których prawdziwym domem jest morze.

Mongolia – tu w niedostępnych górskich terenach Ałtaju żyje mniejszość kazachska. Odcięci od swoich korzeni pielęgnują tradycje sprzed 3000 lat. Martyna spotkała się z czternastoletnią dziewczynką, która siłą i odwagą przewyższa niejednego mężczyznę! Drobna, urocza Akhbota co dzień po szkole zajmuje się sokolnictwem. Aż ciężko uwierzyć, że tak delikatna dziewczynka potrafi komunikować się z drapieżnym, ważącym 7 kg ptakiem, którego rozpiętość skrzydeł sięga nawet 2 metrów. To historia o prawdziwej sile, męstwie oraz więzi człowieka z drapieżnikiem.

Pakistan od dawna był na liście marzeń Martyny, a ekipa „Kobiety Na Krańcu Świata” przygotowywała się do wyjazdu przez kilka lat. Ten cudowny kraj zaskoczył wszystkich bardzo pozytywnie, szczególnie ciepłem i serdecznością mieszkańców. Jednak przy realizacji kontrowersyjnych i niewygodnych lokalnych tematów nie obyło się bez przeszkód. Pakistański wywiad wojskowy skonfiskował profesjonalny sprzęt. Pomimo tego materiał udało się zarejestrować, więc jesienią widzowie programu zobaczą 2 odcinki z Pakistanu.  Jeden - o przemocy domowej, uznawanej w tym kraju za sprawę prywatną, w którą nie należy się mieszać. Oblania kwasem, podpalenia, dotyczą tu kilku tysięcy kobiet rocznie.  Bohaterka Martyny, Musarrat Misbah pomogła już ponad 500 takim kobietom. Zapewnia ofiarom właściwą opiekę medyczną, chirurgię rekonstrukcyjną oraz opiekę psychologiczną.

W Pakistanie Martyna spotkała też zjawiskowe kobiety Kalaszów. To jedyna, niemuzułmańska społeczność w Pakistanie - ostatni potomkowie mieszkańców starożytnego Kafiristanu, zamieszkujący ziemie na pograniczu dzisiejszego Pakistanu i Afganistanu. Przetrwało ich jedynie około 4 000. Kalaskie kobiety same wybierają sobie mężów, a gdy ci nie traktują ich dobrze, albo w związku się nie układa, odchodzą i szukają nowego partnera. U Kalaszów dopuszczalne są także wolne związki nie do pomyślenia w jakiejkolwiek innej pakistańskiej społeczności.

Odcinek „Kobiety Na Krańcu Świata” zrealizowany w Japonii, będzie prawdziwym zaskoczeniem. Kiedy wydaje się, że Martynę niewiele już może zdziwić, postanawia poznać kobietę-lalkę. Pojechała więc do Tokio by spotkać się z mężczyzną, który zakochał się w Megumi. Praktyczni Japończycy coraz częściej zamiast szukać prawdziwej miłości, zastępują ją plastikową. Ze swoimi lalkami zawierają nawet związki małżeńskie. Szacuje się, że w Kraju Kwitnącej Wiśni żyje 20 tysięcy właścicieli sztucznych kobiet. Wybierają lalki zamiast kobiet, bo te nie oceniają i nie mają dużych oczekiwań. Poza tym wielkością, wagą i wyglądem odzwierciedlają żywego człowieka. Czy naprawdę można zakochać się w plastikowej lalce? Czy taka czeka nas przyszłość?

W najnowszym sezonie ekipa „Kobiety Na Krańcu Świata” wyruszyła także do Ameryki Południowej. Zaledwie 30km od Santa Cruz, jednego z największych i najbardziej zaludnionych miast w Boliwii, Martyna doświadczyła swoistej podróży… w czasie! Mennonici, których odwiedziła podróżniczka, żyją w surowych i dzikich społecznościach wiejskich. Świadomie odrzucają elektryczność i nowoczesną technologię. Prowadzą życie, które poświęcają religii, roli i hodowli zwierząt. Mennonici nie uprawiają sportów, nie mają dostępu do telewizji czy telefonów, ponieważ to wszystko jest zabronione. Edukacja kończy się na podstawowej znajomości arytmetyki i nauki Biblii.

W Boliwii, Martyna Wojciechowska odwiedziła także La Paz, najwyżej położoną stolicę świata. W tym kraju kobiety od wieków pełnią głównie rolę reprodukcyjną. Są opiekunkami w rodzinie, zależnymi we wszystkim od mężczyzn. Jeśli się nie podporządkują − są bite. To właśnie w Boliwii notowany jest najwyższy w całej Ameryce Południowej poziom przemocy wobec kobiet. I właśnie tu część kobiet postanowiła zawalczyć z stereotypami, zamienić kucharskie fartuchy na raki wspinaczkowe i… zdobywać szczyty! Tym razem w „Kobiecie na krańcu świata” niezwykła wspinaczkowa drużyna cholit z La Paz!

W 9 sezonie „Kobiety na Krańcu Świata” nie zabraknie także tematu z Europy, bo czasami kraniec świata może być tuż za rogiem!


For the ninth time Martyna Wojciechowska discovers the remotest ends of the world. During previous seasons, tireless traveler took viewers on an adventurous trips to almost 50 countries, meeting more than 70 extraordinary women. In the new series of “Women At The End Of The World”, Martyna visits Malaysia, Mongolia, Pakistan, Japan, Bolivia and Belgium. The  stories will shock, shake to tears, but as always also give a good laugh.

Malaysia. According to the legend, the Badjao ancestors had gills. Incredible human-fishes can hold their breath underwater for as long as 5 minutes. Without any special equipment they can dive to a depths of 20-30m. They hunt for fish and collect the seafood. Kids here learn to swim before they learn how to walk. Badjao live on boats or in the houses build on stilts. Their day is divided by the tides. No one is in hurry or dependent on something. The civilization never heard of Badjao. Martyna visits the local quack – Jirayniha. The woman is well respected by the local community. Thanks to her, Martyna discovers unique world of people for whom sea is the real home.

Mongolia – here in the inaccessible mountain areas of Altai live a Kazakh minority. Cut off from their roots, they preserve 3000-year old tradition. Martyna met there a fourteen-year-old girl who, with strength and courage, surpasses many man. Every day after school, tiny and charming Akhbota becomes a falconer. It’s hard to believe that such a delicate girl can communicate with a predatory, 7 kg bird, whose wingspan reaches up to 2 meters. It’s a story about real strength, courage and the bond between a man and a predator.

Pakistan for many years has been on the Martyna’s wish list and the “Woman At The End Of The World” crew has been preparing for the trip for many years. When the time had come, that wonderful country surprised everyone with the warmth and friendliness of the locals. However, during shooting controversial and taboo subjects, obstructions occurred. Pakistan intelligence confiscated professional equipment of the crew. Despite this, the video material has been registered and this autumn, the viewers will experience two episodes from Pakistan. First – about the domestic violence, recognized in the country as a private matter, a case in which the state should not interfere with. Acid burns, arson, affect several thousand women a year here. Martyna’s protagonist, Musarrat Misbah, has helped over 500 such women. She provides the victims with proper medical attention, reconstructive surgery and most importantly - psychological care.

In Pakistan Martyna also met phenomenal women of Kalash. It is the only non-Muslim community in Pakistan - the last descendants of ancient Kafiristan, inhabiting the lands on the border of present-day Pakistan and Afghanistan. Only about 4,000 survived. Kalash women choose their husbands themselves, and if they do not treat them right, or their relationship doesn’t work out well, they leave and look for a new partner. Kalash minority is the only Pakistan community where free relationships like this are permitted.

The Japanese “Woman At The End Of The World” episode will be really astonishing. When it seems there is little that can surprise Martyna, she decides to meet a doll-girl. She travels to Tokyo to meet a man, who is in love with Megumi. Practical Japanese in search of true love, more and more often find it in plastic doll. They even marry them. It’s estimated that in the Blooming Country live up to 20 thousand artificial women owners. People choose dolls, because they don’t judge and doesn’t have high expectations. In addition to this, the size, weight and looks reflect real woman. Is it possible to fall in love in a plastic doll? Is this our future?

In the new series of „Women At The End Of The World”, the team also takes a trip to the South America. Just 30km from Santa Cruz, one of the biggest and most populated cities in Bolivia, Martyna experienced unique travel… in time! Menonites, visited by the traveler, live in austere, wild and rural communities. They deliberately reject electricity and modern technology. They live a life devoted to religion, agriculture and breeding animals. Mennonites do not practice sports, do not have access to television or telephones, because all of this is forbidden. Education ends with a basic knowledge of arithmetic and Bible study.

In Bolivia, Martyna Wojciechowska visited also La Paz, the highest capital in the world. For centuries, women in this country, have been treated mainly as a breeding machines. They are babysitters, dependent on everything from men. If they do not obey – they are beaten. It is in Bolivia, where the highest number of violence against women in South America is recorded. And then, there is a group of women, who want to combat the stereotypes. They switch their cooking aprons to climbing crampons and… reach the summits! This time, in “Woman At The End Of The World” an unusual climbing team of La Paz cholitas!

The 9th season of „Woman At The End Of The World” will include also a European subject, as the end of the world can be just around the corner!

Komentarze (52)

Dodaj komentarz do artykułu
 • Udostępnij komentarz w:
 • ikona twitter
 • ikona facebook
 • ikona google plus
publikuj
Właśnie pojawiły się nowe () komentarze - pokaż
Forum jest aktualizowane w czasie rzeczywistym
tvn_p_wolinski_1880

test

 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
   0
  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
    0
   • zgłoś naruszenie
   ~Gość

   Pani Martyno brawo!To jeden z najlepszych programów reportaży, które nie tylko pokazują jak żyje się na innych kontynentach, ale przede wszystkim uczy empatii. Wybór pokazania kobiet jest genialny, bo to one (niezależnie od kraju rasy religii czy kultury) najczęściej mają trudniej. Więcej takich programów!

   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
     0
    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
      0
     • zgłoś naruszenie
     ~Gość

     Co trzeba zrobic aby pomóc tej kobiecie z Tanzanii źeby choć raz w tygodniu mogła dac dzieciom coś więcej zjesć niź tą papkę?

     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
       0
      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
        0
       • zgłoś naruszenie
       ~Gość

       Ktoś w końcu inspiruje ludzi do życia!!!zwłaszcza pokrzywdzonych przez los...Gdy czasami tak ciezko podniesc sie z dna.

       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
         0
        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
          0
         • zgłoś naruszenie
         ~Gość

         uwielbiam oglądać kobietę na krańcu świata. Ten program jest zajebiście superaśny. Najbardziej mi się podobał odcinek o najmniejszej kobiecie świata!

         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
           0
          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
            0
           • zgłoś naruszenie
           ~Gość

           kto rezyseruje ten program

           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
             0
            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
              0
             • zgłoś naruszenie
             ~Gość

             Ile będzie odcinków w aktualnym sezonie?

             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
               0
              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                0
               • zgłoś naruszenie
               ~Gość

               uwielbiam ogladac "kobiete na krancu swiata" z utesknieniem czekam na kolejne odcinki i sezony:) ubolewam tylko nad tym ze ekipa trudzi sie tygodniami by nakrecic caly sezon a w telewizji pokazuja tak niewiele. bylabym mile zaskoczona moc ogladac "kobiete..." w nieco dluzszej odslonie:)

               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                 0
                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                  0
                 • zgłoś naruszenie
                 tadych

                 Cudowny i wzruszający program a Pani Martyna... cóż właściwa Osoba na właściwym miejscu.

                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                   0
                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                    0
                   • zgłoś naruszenie
                   mistigri

                   Nie mogłam sobie podarować, musiałam napisać do Was : jesteście wspaniali.Dziękuję za ten program.Martyna, jesteś świetną kobietą i dobrym człowiekiem. Ja też mam córeczkę Marysię :) Mocno ściskam całą Ekipę z Matką Generalną na czele i czekamy na WIĘCEJ !!!!!!

                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                     0
                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                      0
                     • zgłoś naruszenie
                     ~Gość

                     Kurdystan. Naród bez własnego kraju, gdzie kobiety mają status równy z mężczyznami. Naród, który niesie ciężar walki z najgorszą terrorystyczna zarazą czyli ISIS. Kobiety-Peshmerga (Peshmerga to nazwa kurdyjskich formacji zbrojnych) walczą ramię w ramię z mężczyznami-Peshmerga. Bohaterskie wojowniczki peshmerga z Kobani takie jak 19-letnia... rozwiń

                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                       0
                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                        0
                       • zgłoś naruszenie
                       ~Gość

                       Tak. One muszą być bardziej znane na świecie! Odważne kobitki, które walczą z największą grupą terrorystyczną świata.

                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                         0
                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                          0
                         • zgłoś naruszenie
                         ~Gość

                         "Kobieta na krańcu świata" - mój ulubiony program w telewizji. Każdy odcinek oglądam z zapartym tchem.

                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                           0
                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                            0
                           • zgłoś naruszenie
                           MariuszAndrzejMitura

                           Do szefów TVN. liczymy na kontynuację programu Martyny, ciekawego, genialnego, poznawczego, wspaniałego. Liczymy na jego kontynuację. Mariusz Mitura w imieniu własnym, rodziny i znajomych.

                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                             0
                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                              0
                             • zgłoś naruszenie
                             Fiustyn

                             Witam serdecznie! Bardzo chciałabym dowiedzieć się czegoś więcej na temat adopcji leniwców. Moim marzeniem jest zobaczenie Kostaryki i tych wspaniałych zwierząt. Niestety, jak na razie mogę jedynie cieszyć się oglądaniem tych wspaniałych miejsc dzięki Pani programowi ;-))) Chciałabym przynajmniej w ten sposób poczuć, że w jakikolwiek... rozwiń

                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                               0
                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                0
                               • zgłoś naruszenie
                               ~Gość

                               Mało, mało, mało...
                               Więcej, więcej, więcej!!!

                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                 0
                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                  0
                                 • zgłoś naruszenie
                                 ~Gość

                                 Uwielbiam ogladac Kobieta na krancu swiata mozna sie tyle dowiedziec poprosze wiecej takich krancow swiata. Pozdrawiam ze Stanow :)

                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                   0
                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                    0
                                   • zgłoś naruszenie
                                   ~Gość

                                   BARDZO PROSIMY O KOLEJNE ODCINKI:) NIE WYOBRAŻAM SOBIE NIEDZIELI BEZ "KOBIETY...":) POZDRAWIAM

                                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                     0
                                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                      0
                                     • zgłoś naruszenie
                                     ~Gość

                                     Liczymy na dalsze odcinki Kobiety na krańcu świata. Nie potrafię sobie wyobrazić gdyby zabrakło tych programów..Martyna jest super.Podziwiamy ją całą rodzinką.Dużo sukcesów dla Martyny i całej ekipy.Kocham Cię Martyna. Jola

                                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                       0
                                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                        0
                                       • zgłoś naruszenie
                                       Blue Sky
                                       Blue Sky

                                       Do szefów TVN: Szanowni :) liczymy na kontynuację programu Martyny. Nie wyobrażam sobie waszej stacji bez niego. Serdeczne dzięki dla wszystkich którzy przyczynili się do powstania tak pożytecznego. Pozdrawiamy i liczymy na więcej.
                                       Fani Martyny i całej ekipy. :)

                                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                         0
                                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                          0
                                         • zgłoś naruszenie
                                         ~Gość

                                         Jest to jedyny w swoim rodzaju program przyrodniczy. Nie może go zabraknąć w naszej telewizji. Prowadzony z pasją, ciekawie i często w bardzo osobisty sposób zabarwiony przez prowadzącą. Niesłychanie interesujący, przykuwający uwagę. Pokazujący codzienne życie kobiet na prawie całym świecie. Właśnie, "prawie" i dlatego musi trwać.... rozwiń

                                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                           0
                                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                            0
                                           • zgłoś naruszenie
                                           JOKA11947

                                           proszę o następną emisję kolejnych odcinków Martyna jest do tego naprawdę stworzona łącznie ze swoją ekipą. Pozdrawiam fanka

                                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                             0
                                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                              0
                                             • zgłoś naruszenie
                                             ~Gość

                                             Droga podróżniczko wspaniała niesamowita i odważna kobieto!..podziwiam Cię i twoja misję , twoje opowieści ...czekam na kolejne odcinki pozwalasz nam zobaczyć ludzi miejsca o których nam się nie śni ...otwierasz nam oczy umysły i serca ....dlatego ja i cała moja rodzina prosimy nie przestawaj ..myślę że nawet jesli byś zealizowała... rozwiń

                                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                               1
                                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                0
                                               • zgłoś naruszenie
                                               ~Gość

                                               W związku z zakończeniem emisji kolejnego cyklu programu" KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA" - jako zagorzała fanka TEGO GENIALNEGO, EDUKACYJNEGO, POZNAWCZEGO - MISYJNEGO programu ZWRACAM SIĘ Z APELEM DO SZEFÓW TVN - o jego kontynuację! TO WAŻNY DLA NAS WIDZÓW PROGRAM CZEKAMY NA KOLEJNE ODCINKI !!!!
                                               ZOFIA LANGE- OLESZCZUK

                                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                 0
                                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                  0
                                                 • zgłoś naruszenie
                                                 annasie

                                                 Uwielbiam Martynę zwłaszcza na krańcu świata i nie wyobrażam sobiie że miałby to być koniec tego programu. Ogladam z zapartym tchem każdy odcinek i czekam
                                                 na następne. Gorąco pozdrawiam

                                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                   0
                                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                    0
                                                   • zgłoś naruszenie
                                                   ~Gość

                                                   Niezwykły program ze świetną ekipą,pozdrawiam!

                                                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                     0
                                                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                      0
                                                     • zgłoś naruszenie
                                                     ~Gość

                                                     bardzo lubie ten program pozdrawiam

                                                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                       0
                                                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                        0
                                                       • zgłoś naruszenie
                                                       antzet70

                                                       zadnych odcinkow

                                                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                         0
                                                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                          0
                                                         • zgłoś naruszenie
                                                         antzet70

                                                         A ja mam pytanie,jak nie jestem w Polsce .....to znaczy ze nie obejrze??

                                                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                           0
                                                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                            0
                                                           • zgłoś naruszenie
                                                           ~Gość

                                                           jak się nazywa piosenka w 1 odciunku 6 sezonu ?

                                                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                             0
                                                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                              0
                                                             • zgłoś naruszenie
                                                             ~Gość

                                                             Martyna Wojciechowska naprawdę ma na imię Marta :)

                                                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                               0
                                                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                0
                                                               • zgłoś naruszenie
                                                               ~Gość

                                                               Martyno - uwielbiam Cię:) Moja córcia ma na imię też Martyna, dzieki właśnie Tobie

                                                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                 0
                                                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                  0
                                                                 • zgłoś naruszenie
                                                                 ~Gość

                                                                 uwielbiam Panią Martynę,jest SUPER pod każdym względem !

                                                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                   0
                                                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                    0
                                                                   • zgłoś naruszenie
                                                                   ~Gość

                                                                   chciałabym pomóc tym z grobowca.co można zrobić?

                                                                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                     0
                                                                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                      0
                                                                     • zgłoś naruszenie
                                                                     joanna_penksa

                                                                     Uwielbiam :)

                                                                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                       0
                                                                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                        0
                                                                       • zgłoś naruszenie
                                                                       ~Gość

                                                                       Witam Wszystkich. Zgodzicie się chyba ze mną mną że pani Martyna ma poczuie humoru, gdy podczas swej wizyty w Australii chciała pewnego pana pozbawić paluszka

                                                                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                         0
                                                                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                          0
                                                                         • zgłoś naruszenie
                                                                         ~Gość

                                                                         bardzo dziękuje nagrałeś t en seriel kobiea na krancu świta

                                                                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                           0
                                                                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                            0
                                                                           • zgłoś naruszenie
                                                                           ~Gość

                                                                           Martyna jest bardzo mądra . Chcę byc taka jak ona .

                                                                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                             0
                                                                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                              0
                                                                             • zgłoś naruszenie
                                                                             ~Gość

                                                                             Uwielbiam Martynę i jej programy ( S+U+P+E+R )

                                                                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                               0
                                                                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                0
                                                                               • zgłoś naruszenie
                                                                               ~Gość

                                                                               Podobno program emitowany jest w języku hiszpańskim... ktoś zna jakąś stronę? Jakikolwiek odcinek widział w tym języku? Z góry dziękuję za info.

                                                                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                 0
                                                                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                  0
                                                                                 • zgłoś naruszenie
                                                                                 ~Gość

                                                                                 Dziękuje p.Martynie za te programy,a samą p. Martynę uwielbiam, podziwiam cudowna kobieta i dziennikarka, pozdrawiam

                                                                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                   0
                                                                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                    0
                                                                                   • zgłoś naruszenie
                                                                                   ~Gość

                                                                                   Program jest ok ale może niezręcznie lepiej by było translatora wysłać w te miejsca i wrzucić napisy w PL zamiast rzucać pytania w PL do tubylców ? Awkward.

                                                                                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                     0
                                                                                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                      0
                                                                                     • zgłoś naruszenie
                                                                                     ~Gość

                                                                                     Czy będzie książka "Kobieta na krańcu świata 4"?

                                                                                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                       0
                                                                                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                        0
                                                                                       • zgłoś naruszenie
                                                                                       ~Gość

                                                                                       więcej odcinków w indiach!

                                                                                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                         0
                                                                                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                          0
                                                                                         • zgłoś naruszenie
                                                                                         xkuubi

                                                                                         Moim zdaniem świetnym pomysłem byłoby nagranie odcinka o Alicji Kuchcińskiej-Sussens. Właścicielki jednego z największych parków w Afryce - Tshukudu i POLKI!

                                                                                         • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                           0
                                                                                          • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                            0
                                                                                           • zgłoś naruszenie
                                                                                           ~Gość

                                                                                           ja mysle żeby była martyna w egipcie

                                                                                           • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                             0
                                                                                            • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                              0
                                                                                             • zgłoś naruszenie
                                                                                             ~Gość

                                                                                             Prosimy o odcinki pokazujace zycie w krajach ARABSKICH !

                                                                                             • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                               1
                                                                                              • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                0
                                                                                               • zgłoś naruszenie
                                                                                               ~Gość

                                                                                               komentarz ukryty - pokaż

                                                                                               Dlaczego MARTYNA jezdzi tylko do afryki ..a prawie wogole do KRAJOW ARABSKICH... chcialoby sie zobaczyc jak sie zyje ludziom w krajach ARABSKICH lub w IZRAEZLU

                                                                                               • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                 1
                                                                                                • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                  1
                                                                                                 • zgłoś naruszenie
                                                                                                 xkuubi

                                                                                                 Ciężko jest nagrać program o kobietach w kraju, gdzie one zajmują pozycję niższą od krów ;) Oni nie mogą nagrać nic na co nie będą mieli pozwolenia, trochę zrozumienia.

                                                                                                 • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                   0
                                                                                                  • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                    0
                                                                                                   • zgłoś naruszenie
                                                                                                   ~Gość

                                                                                                   Rozumiem tez mnie to bardzo interesuje ale gdybyś przeczytał/ przeczytała książkę jaka kultura panuje w krajach arabskich albo oglądałeś/łaś chociażby odc. o Indiach o potomkach Kari Maty gdzie było wyraźnie ukazane ze kobiety nie maja tam wiele do powiedzenia gdyż są całkowicie zniewolone i podporządkowane przez mężczyzn to byś... rozwiń

                                                                                                   • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                     0
                                                                                                    • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                      0
                                                                                                     • zgłoś naruszenie
                                                                                                     ~Gość

                                                                                                     czy będą nowe odcinki ?

                                                                                                     • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                       0
                                                                                                      • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                        0
                                                                                                       • zgłoś naruszenie
                                                                                                       ~Gość

                                                                                                       kiedy to się odbywa

                                                                                                       • Tyle osób ocenia komentarz pozytywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                         0
                                                                                                        • Tyle osób ocenia komentarz negatywnieOstatnio ocenili:
                                                                                                          0
                                                                                                         • zgłoś naruszenie
                                                                                                         Pomoc | Zasady forum
                                                                                                         Publikowane komentarze sa prywatnymi opiniami użytkowników portalu. TVN nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.
                                                                                                         tvnpix